Θεωρίες Κράτους (ΕΕ11) PDF Εκτύπωση

Θεωρίες Κράτους (ΕΕ11)

Παναγιώτης Καφετζής

ECTS 4,5

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η επισκόπηση βασικών θεωριών για την οργάνωση του σύγχρονου κράτους. Ο φιλελευθερισμός, η θεωρία της πολυαρχικής δημοκρατίας, ο μαρξισμός, το ολοκληρωτικό μεσοπολεμικό κράτος, ο νεοκορπορατισμός, το κράτος στην μετα-εθνική εποχή, αποτελούν τις συστατικές ενότητες του μαθήματος.

Στόχοι

Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες γνώσεις για τις θεσμικές και πολιτικές διαστάσεις της κρατικής εξουσίας.
Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες γνώσεις για τις ξεχωριστές θεωρητικές προσεγγίσεις του κράτους.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Aποτελέσματα

Ανάπτυξη της ικανότητας εμβάθυνσης σε έννοιες και αναλυτικές κατηγορίες των θεωριών του κράτους.
Ανάπτυξη της ικανότητας κριτικής σύγκρισης των βιβλιογραφικών πηγών και συγγραφής εργασίας.

Δομή

13 τρίωρες συναντήσεις.

Αξιολόγηση

Γραπτές εξετάσεις που αντιστοιχούν στο 65% του τελικού βαθμού. Εργασία (μέχρι 5000 λέξεις) που υποβάλλεται στο τέλος του εξαμήνου, με θέμα που ορίζεται μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Η εργασία αντιστοιχεί στο 35% του τελικού βαθμού.

Βιβλιογραφία

Dahl R. A. (1956), A Preface to Democratic Theory, The University of Chicago Press.
Μακφέρσον Κ. Μπ. (1994), Η ιστορική πορεία της φιλελεύθερης δημοκρατίας, Γνώση, Αθήνα.
Held D. (2003), Μοντέλα Δημοκρατίας, Πολύτροπο, Αθήνα.