Θεμελιώδεις Ελευθερίες και Κοινές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ7) PDF Εκτύπωση

Θεμελιώδεις Ελευθερίες και Κοινές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ7)
(δεν προσφέρεται κατά το 2013-2014)

Μιχάλης Φεφές

ECTS 4,5

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να περιγράψει την ουσιαστική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες που προβλέπονται στη Συνθήκη και τις κοινές πολιτικές της.
Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσα από την εμβάθυνση στα παρακάτω θέματα:

  • Ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών.
  • Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων και ελεύθερη εγκατάσταση.
  • Ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών.
  • Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου.
  • Πολιτική Απασχόλησης.
  • Κοινωνική Πολιτική.
  • Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.).
  • Οικονομική και Νομισματική Ένωση και Ευρωπαϊκή Οικονομική Σύγκλιση.
  • Εκπαιδευτική Πολιτική.
  • Περιβαλλοντική Πολιτική.

Στόχοι

Να συμπληρώσει θεματικά το μάθημα «Θεσμοί και Οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τηλειτουργία της ΕΕ.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συνολική γνώση για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δομή

Το μάθημα συνίσταται σε τρίωρα εβδομαδιαία σεμινάρια. Στο πρώτο μέρος κάθε συνάντησης γίνεται μια εισαγωγή από τον διδάσκοντα. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί συζήτηση γύρω τα θέματα του σεμιναρίου καθώς και άλλα θέματα προηγουμένων σεμιναρίων που έχουν ήδη μελετήσει οι φοιτητές.

Αξιολόγηση

Με γραπτές εξετάσεις στη λήξη του εξαμήνου.

Βιβλιογραφία

Σημειώσεις διδάσκοντα.