Σωφρονιστικοί Θεσμοί (ΚΚΠ8) PDF Εκτύπωση

Σωφρονιστικοί Θεσμοί (ΚΚΠ8)

Βασίλης Καρύδης

ECTS 4,5

Η Σωφρονιστική Επιστήμη ερευνά και μελετά την οργάνωση και λειτουργία του Σωφρονιστικού Συστήματος, δηλαδή του συστήματος έκτισης ποινών κατά της ελευθερίας, από τον εγκλεισμό μέχρι τις εναλλακτικές ποινές στην κοινότητα.

Το μάθημα συγκροτείται από τρεις ενότητες, ως εξής:

  • Νομιμότητα του εγκλεισμού και σκοποί εκτέλεσης των ποινών κατά της ελευθερίας
  • Σωφρονιστικά συστήματα: ιστορική και αρχιτεκτονική προσέγγιση
  • Μεταχείριση και δικαιώματα κρατουμένων – Γενικές αρχές του Ελληνικού Σωφρονιστικού Δικαίου

Στόχοι

Στο επίκεντρο του μαθήματος τίθεται η μελέτη του Σωφρονιστικού Δικαίου που περιλαμβάνει τους δικαιικούς κανόνες που οργανώνουν το σωφρονιστικό σύστημα, ρυθμίζουν τη λειτουργία των Καταστημάτων Κράτησης, εισάγουν θεσμούς όπως η απόλυση με όρο και οι άδειες των κρατουμένων, και προστατεύουν τα δικαιώματα των κρατουμένων.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν σε βάθος την έννοια και τους σκοπούς της ποινής, την εν γένει σωφρονιστική πολιτική, τα σωφρονιστικά μοντέλα αλλά και την καταργητική προοπτική.

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.
Επιπλέον 10% για την εκπόνηση εργασιών σε εθελοντική βάση

Βιβλιογραφία

Αλεξιάδης Στ. (2001), Σωφρονιστική, Σάκκουλας ΑΕ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
Καρύδης Β., Φυτράκης Ε. (2011), Ποινικός Εγκλεισμός και Δικαιώματα. Η οπτική του Συνηγόρου του Πολίτη, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.