Συγκριτική Ανάλυση Συστημάτων Κοινωνικής Πολιτικής (EE16) PDF Εκτύπωση

Συγκριτική Ανάλυση Συστημάτων Κοινωνικής Πολιτικής  (EE16)

Δημήτρης Βενιέρης

ECTS 4,5

Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή όλων των φοιτητών με προγραμματισμένες εργασίες/παρουσιάσεις (σε συνεργασία με τον διδάσκοντα) ανά εβδομαδιαία συνάντηση. Το πρώτο μέρος κάθε σεμιναρίου περιλαμβάνει ανάλυση των βασικών πτυχών της θεωρίας της Κοινωνικής Ασφάλειας με διάλεξη από τον διδάσκοντα και το δεύτερο μέρος την παρουσίαση από φοιτητές επιλεγμένων εθνικών συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας (με έμφαση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, τον τομέα της υγείας, τις υπηρεσίες κοινωνικής βοήθειας αλλά και τον τύπο της αγοράς εργασίας). Παρουσιάζονται τα ζητήματα του επιπέδου των κοινωνικών παροχών, των προϋποθέσεων για την απόδοση τους, τις πηγές χρηματοδότησης τους και τον τύπο του συστήματος σε επίπεδο συγκριτικής ανάλυσης και μοντέλων ευημερίας.

Στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της θεωρητικής έννοιας και η ανάδειξη της πρακτικής χρησιμότητας του πεδίου της συγκριτικής κοινωνικής πολιτικής με άξονα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας που είναι η ραχοκοκαλιά της Κοινωνικής Πολιτικής. Παράλληλος δευτερογενής στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων δημόσιας παρουσίασης εκ μέρους των φοιτητών και η ενδυνάμωση της εμπειρίας/ψυχολογίας τους λίγο πριν την ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Aποτελέσματα

 • Δυνατότητα κατανόησης των κύριων στόχων της συγκριτικής μεθοδολογίας
 • Γνώση των βασικών εννοιών και όρων της συγκριτικής ανάλυσης στη μελέτη της κοινωνικής πολιτικής
 • Επίγνωση του ρόλου και των δυσχερειών της συγκριτικής ανάλυσης
 • Η δυνατότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης διαφορετικών προσεγγίσεων για την ερμηνεία της ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής
 • Γνώση και ερμηνεία των επιδράσεων της κοινωνικής πολιτικής στα διαφορετικά εθνικά κοινωνικά κράτη
 • Παρουσίαση των διλημμάτων/επιλογών και των κοινωνικών/οικονομικών/ πολιτικών επιπτώσεων στη διαδικασία κοινωνικής μεταρρύθμισης στα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο

 

Δομή

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα

Αξιολόγηση

Οι φοιτητές αξιολογούνται συνδυαστικά με βάση γραπτό διαγώνισμα στο τέλος του εξαμήνου διδασκαλίας (70% της βαθμολογίας) και με βάση την εργασία που έχουν εκπονήσει και παρουσιάσει στη διάρκεια του εξαμήνου (30% της βαθμολογίας).

Βιβλιογραφία

 • Bonoli G. - Natali D. (eds) (2012), The Politics of the New Welfare State, Oxford University Press, Oxford.
 • Cousins M. (2005), European Welfare States: Comparative perspectives, Sage, London.
 • Esping-Andersen G. (2006), Οι τρεις κόσμοι του καπιταλισμού της ευημερίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
 • Hill Μ. (2006), Social Policy in the Modern World: A Comparative Text, Blackwell, Oxford.
 • Kennet P. (ed) (22013), A Handbook of Comparative Social Policy, Edward Elgar, London.