Μεταπολεμικός Κόσμος (ΕΕ22) PDF Εκτύπωση

Μεταπολεμικός Κόσμος (ΕΕ22) (δεν προσφέρεται κατά το 2013-2014)

Λίνα Βεντούρα

ECTS 4,5

  • Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ψυχρός Πόλεμος. ΟΗΕ. Ισραήλ. Δόγμα Τρούμαν και σχέδιο Μάρσαλ. Δυτική και Ανατολική Ευρώπη. Κίνα και Κούβα. Αποαποικιοποίηση. Κίνημα Αφροαμερικανών. Βιετνάμ. Σοβιετικές επεμβάσεις. Ισλαμική επανάσταση στο Ιράν. Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.
  • Ανοικοδόμηση. Αύξηση παραγωγής και τεχνολογία. Κράτος πρόνοιας και οικονομική ευημερία. «Τρίτος Κόσμος». Από τις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποβιομηχάνιση και ο τριτογενής τομέας. Νέες τεχνολογίες. Παγκοσμιοποίηση. Νεοφιλελευθερισμός.
  • Δημογραφικές μεταβολές και πληθυσμιακές μετακινήσεις. Πόλεις και αστυφιλία. Μεσαία στρώματα. Εκπαίδευση. Μαζική κατανάλωση. Νέα κοινωνικά κινήματα. Μέσα μαζικής ενημέρωσης και ελεύθερος χρόνος.

Στόχοι:

Η επισήμανση και κατανόηση των σημαντικότερων μεταβολών και τάσεων στην παγκόσμια ιστορία μετά το 1945

Η εξοικείωση με τις αλλεπάλληλες μεταβολές του παγκόσμιου πολιτικού χάρτη μετά το 1945

Η κατανόηση της αλληλεξάρτησης των παγκόσμιων, περιφερειακών, εθνικών και τοπικών δομών και εξελίξεων

Προσδοκώμενα Mαθησιακά Aποτελέσματα:

Η απόκτηση γνώσεων για την παγκόσμια ιστορία μετά το 1945
Η ικανότητα επισήμανσης και ερμηνείας των σημαντικότερων πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας
Η βαθύτερη κατανόηση των σημερινών προβλημάτων

Δομή:

13 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα με παρουσίαση θεματικών από τη διδάσκουσα, προβολή και σχολιασμό ντοκυμαντέρ και συζήτηση με τους φοιτητές/τριες

Αξιολόγηση:

Γραπτή εξέταση.
Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο μάθημα μπορούν, μετά από συνεννόηση με τη διδάσκουσα, να εκπονήσουν εργασία (2000-5000 λέξεις), η οποία -εφόσον είναι προβιβάσιμη- θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση κατά 50%.

Βιβλιογραφία

  • Hobsbawm Ε. (1995), Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος εικοστός αιώνας 1914-1991, Θεμέλιο, Αθήνα.
  • Judt T. (2012), Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, Αλεξάνδρεια, Αθήνα.
  • Mazower M. (2001), Σκοτεινή ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα.