(20-06-2017) Ανακοίνωση PDF Εκτύπωση

Η γραπτή εξέταση του μαθήματος "Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων" (κ. Κατσής) θα γίνει την Παρασκευή 23 Ιουνίου και ώρα 18.00-20.00.

 

Κόρινθος, 20 Ιουνίου 2017

Από τη Γραμματεία