Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017−2018 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16−8−2008) και τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Β7/24875/16.4.07 (ΦΕΚ 624Β’), όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση B7/107326/10.7.14 (ΦΕΚ 1929 τ. Β’/17.7.14).
Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και από Απόσταση Εκπαίδευση
β) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική
γ) Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας
δ) Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη
ε) Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη

Προκήρυξη (PDF) Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ 2017-2018 (PDF)

Υποβολή αιτήσεων: 25 Απριλίου έως 31 Αυγούστου 2017 

Οι υποψήφιοι-ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ΠΜΣ ταχυδρομικώς, αλλά προσφέρεται πλέον και η δυνατότητα υποβολής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας On-line Αίτηση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 20100 Κόρινθος

e-mail: pmssep-secr@uop.gr

κ. Φανή Δήμα, τηλ. 27410 74992 Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή,

Για τις ώρες επικοινωνίας κατά την περίοδο των θερινών διακοπών θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.